Over het NIP

Het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP) is een academisch centrum dat expertise opbouwt op het gebied van Ruslandkunde en diensten verleent aan wetenschappers en studenten van de participerende universiteiten.

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien. Cookie instellingen.

Het Instituut organiseert cursussen van alle niveaus en opleidingen, en het stelt stageplaatsen en beurzen ter beschikking aan studenten en onderzoekers in verschillende disciplines. Kijk bij Programma's en beurzen voor alle mogelijkheden en opties voor verblijf op het NIP.

Participerende universiteiten 

Het NIP is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam (penvoerder), Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nederlands Instituut in de winter

Gebouw NIP. Foto: NIP

Aandachtsgebieden NIP

  • Het ondersteunen en leveren van een directe bijdrage aan onderwijs en onderzoek van de deelnemende universiteiten, onder meer door het aanbieden van studieprogramma's en cursussen en het begeleiden van studenten en promovendi.
  • Het organiseren van lezingen, symposia en tentoonstellingen. Deze meer op het algemeen publiek gerichte activiteiten vloeien rechtstreeks voort uit de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van het instituut.
  • Het faciliteren van Nederlandse wetenschappers en studenten door het ter beschikking stellen van onder andere huisvesting (indien mogelijk), bibliotheken en computerfaciliteiten alsmede de bemiddeling bij (overheids)instanties om onderzoek (veldwerk) in de desbetreffende landen te kunnen verrichten.
  • Het vertegenwoordigen van het Nederlandse hoger onderwijs door liaison- of promotieactiviteiten. Hierbij gaat het om activiteiten die betrekking hebben op het geven van voorlichting over en de promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de werving van studenten in het vestigingsland.

Gepubliceerd door  Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

11 oktober 2018