“Waarom Rusland?”

Camille Merlen, promovendus en docent internationale betrekkingen, Universiteit van Kent (Verenigd Koninkrijk)

“Waarom Rusland?” Het is een vraag die iedere buitenlander die zich als student of op een andere manier bezighoudt met het grootste land ter wereld ongetwijfeld al meerdere malen te horen heeft gekregen. Voor mij leek het antwoord vanzelfsprekend: wie zich in brede zin interesseert voor kunst, geschiedenis, en politiek kan eigenlijk niet om Rusland heen. Ook in economisch opzicht blijft Rusland een wereldspeler, al is het domweg dankzij haar omvang en natuurlijke grondstoffen. Misschien zou de vraag eigenlijk eerder moeten zijn waarom niet meer mensen zich interesseren voor Rusland. Zeker is dat Russen over het algemeen veel meer belang hebben in hun Westerburen dan andersom. Het is waar dat Rusland de laatste jaren weer volop in het nieuws is en veel besproken wordt. Rusland heeft daarnaast altijd een zekere fascinatie uitgeoefend op haar Europese buurlanden. Helaas verliest de Russische complexiteit het daarbij vaak van simplistische voorstellingen in het publieke debat, deels vanwege onwetendheid, deels vanwege luiheid en oude stereotypes. Dat is jammer en gevaarlijk. 

In mijn eigen promotieonderzoek tackel ik een deel van dit probleem door te kijken naar Russische opvattingen van het begrip soevereiniteit, dat een sleutelrol speelt in internationale politiek. Het heersende beeld is dat Rusland zich weinig aantrekt van supranationale instellingen en hoven. Toch is het lid van organisaties als de Raad van Europa en de Wereldhandelsorganisatie, wat belangrijke gevolgen heeft voor de nationale soevereiniteit. Mijn verblijf aan het NIP was in de context van mijn onderzoek buitengewoon nuttig. Ten eerste omdat ik daarmee een goede uitvalsbasis had voor mijn interviews en ontmoetingen met bijvoorbeeld andere onderzoekers in Sint-Petersburg. Ten tweede kon ik gebruik maken van het uitstekende netwerk tot beschikking van het NIP. Zo mocht ik een lezing geven aan het Instituut van Internationale Handel, Economie en Recht, wat onder andere tot een stimulerende uitwisseling met studenten leidde. Tot slot is het NIP zelf een voortreffelijke plek om in alle rust te werken en heeft de bibliotheek een indrukwekkende collectie aan hedendaagse vakliteratuur.

Gepubliceerd door  Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

16 oktober 2017