Scriptieprijs

Het NIP reikt een prijs uit voor de beste Nederlandse masterscriptie op het gebied van Ruslandkunde in de breedste zin van het woord.

Om deel te nemen moet een kandidaat studeren of recentelijk zijn afgestudeerd aan één van de participerende universiteiten. De masterscriptie kan alleen worden ingestuurd als deze nog in 2019 of uiterlijk in 2018 beoordeeld is door de begeleider. De scriptie dient op enigerlei wijze betrekking te hebben op Rusland en moet in het Nederlands of Engels zijn geschreven. Ingezonden scripties worden vervolgens beoordeeld door de leden van de Wetenschappelijke Adviesraad van het NIP.

De winnaar van de prijs wordt uitgenodigd om voor een week naar Sint-Petersburg te komen en als scholar-in-residence op het Nederlands Instituut te verblijven. De reis naar Sint-Petersburg wordt door het instituut vergoed.

Winnaar NIP Scriptieprijs 2018 Luuk Peters

Luuk Peters van Russian Eurasian Studies van de Universiteit Leiden is gekozen als winnaar van de scriptieprijs 2018. Tijdens het WK van 2018 bedankte Poetin de Russische bevolking voor het succesvolle verloop van het sportevenement. Het succes werd voornamelijk gepresenteerd als een product van publieke, private en maatschappelijke inbreng. In zijn masterscriptie ' State, space and society: Public participation in the development of the Zenit Arena' test Luuk Peters het waarheidsgehalte hiervan. Zijn scriptie geeft een inzicht in de rol van civil society in ruimtelijke ordening en de verhouding tussen staat en burger.

“Peters werkte in deze originele en maatschappelijk urgente analyse met een helder afgebakende, goed uitgewerkte casus. De auteur baseerde de analyse op uitgebreid veldonderzoek. De jury was onder de indruk van de helderheid van de argumentatie en de levendige schrijfstijl van het resulterende onderzoek.” - Juryrapport

Beste Luuk van harte gefeliciteerd met deze prestatie! Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen op het NIP.

Gepubliceerd door  Nederlands Instituut in Sint-Petersburg

4 maart 2019