Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Door immigratie is het aantal tweetaligen in Europa aanzienlijk gestegen. Tweetalige kinderen kampen tegelijk in toenemende mate met stoornissen in hun taalontwikkeling.

Door immigratie is het aantal tweetaligen in Europa aanzienlijk gestegen, in Duitsland is het Russisch met 2 miljoen sprekers inmiddels de grootste minderheidstaal. Tweetalige kinderen kampen tegelijk in toenemende mate met stoornissen in hun taalontwikkeling. Om in een vroeg stadium deze ‘Specific Language Impairment’ (SLI) bij tweetalige kinderen vast te stellen, dient er een betrouwbaar klinisch instrumentarium te worden ontwikkeld. De Universiteit Utrecht werkt daartoe samen met de Petersburgse Herzen Universiteit aan het project Discourse Coherence in Bilingualism. 

Op 26 juni komt een werkgroep op het NIP bijeen om dit thema te bespreken. Met prof. Dr. Ted Sanders, Dr. Pim Mak en Dr. Jelena Triboesjinina van de Universiteit Utrecht.