Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Dit jaar ontvangen drie studenten van Nederlandse universiteiten een beurs om hen te helpen bij het schrijven van hun masterscriptie.

Alle drie de studenten verrichten op één of andere manier onderzoek dat te maken heeft met Rusland of de Russische taal. Tevens hebben de studenten een verblijf in Rusland nodig om hun onderzoek met succes te laten verlopen. Het Nederlands Instituut wenst de studenten veel succes met het verloop van hun onderzoek. Hieronder volgt een korte beschrijving van het onderzoek dat de drie studenten op het NIP zullen verrichten.

Linda van der Pol van de Universiteit Utrecht behandelt in haar onderzoek de rol die erfgoed speelt in de identiteitspolitiek van Rusland gedurende de Krimcrisis. Zij zal dit doen door te kijken naar hoe het Kremlin de Griekse nederzetting Chersonesos gebruikt in het proces van Russificatie. Chersonesos speelt een belangrijke rol in de Russisch-orthodoxe Kerk aangezien Vladimir van Kyiv, Prins van Novgorod en Grootvorst van Kyiv, hier werd gedoopt.

Sjoerd Oostra van de Universiteit van Amsterdam wil in zijn scriptie de vraag beantwoorden hoe succesvol de 'soft power'-politiek die gebaseerd is op de verspreiding van Russische taal en cultuur nu werkelijk is. Moskou is actief bezig om de Russische identiteit in zijn 'nabije buitenland' te promoten via instituties als Russkiy Mir (Russische Wereld). Huidig onderzoek heeft zich vooral toegespitst op de vraag wat het doel is van zulke instituties. Sjoerd Oostra wil juist onderzoeken hoe succesvol zulke instituties zijn.

Heleen de Vries is een linguist van de Universiteit van Amsterdam. Heleen is geïnteresseerd in de manier waarop Russische kinderen rangtelwoorden leren. Het bestuderen van rangtelwoorden geeft onze belangrijke informatie over het raakvlak tussen het leren van taal en het leren van cijfers. Nederlandse kinderen hebben minder moeite met het begrijpen van regulieren vormen (tweede, vierde, vijfde), maar hebben meer moeite met irreguliere vormen (eerste, derde). Russische rangtelwoorden hebben meer irreguliere vormen dan in de Nederlandse, waarbij niet alleen de stam van het woord kan veranderen, maar ook de klemtoon verschuift.